Gezondheid van de Entlebucher Sennenhond

De Entlebucher Sennenhond is over het algemeen een sterke, gezonde hond, die gemakkelijk zo'n 14 tot 15 jaar oud kan worden. Maar net als iedere ras heeft ook dit ras met enkele erfelijke kwalen te maken.
Om meer grip te krijgen op deze ziektes is het belangrijk dat zoveel mogelijk honden, maar zeker de honden waarmee gefokt zal worden, op een aantal aandoeningen medisch worden onderzocht. Voor de Entlebucher Sennenhonden betreft dit de ziektes:

Natuurlijk wil ik graag mooie honden fokken die aan de uiterlijke raskenmerken voldoen. Maar de verantwoordelijkheid om gezonde Entlebuchers te fokken weegt bij mij het zwaarste. Ik zal altijd kiezen voor gezondheid boven schoonheid!
Oshri heeft alle noodzakelijke onderzoeken ondergaan en de uitkomsten hebben steeds ruim binnen de toegestane marges gelegen. Ook bij het zoeken naar een geschikte reu wordt op de eerste plaats gekeken naar wat zijn uitslagen zijn, maar niet alleen dat: er wordt ook uitgebreid gekeken naar eventuele ziektes bij de (groot)ouders tot in de vierde of vijfde generatie en wat er bij hun nakomelingen aan ziektes is aangetroffen.
Voordat de pups met 8 à 9 weken naar de nieuwe eigenaren gaan, zijn ze: